Ana Sayfa
Twitter

Biz Kimiz?

Çocuklara yapılan her türlü olumsuz davranışı önlemek ve bunlara tepki çekmek amacıyla toplanmış duyarlı insanlarız. Amacımız taciz, tecavüz, zorla çalıştırılma, dayak, zorla evlendirilme gibi durumlara maruz kalmış çocuklara ulaşıp yardım edebilmek ve çocukların bu gibi davranışlara maruz kalmasını önlemektir. Önemli olan biraz olsun birşeyleri başarabilcek olmamızdır.

Sizlerden beklediğimiz oluşturduğumuz bu yapılanma içerisinde ne gibi sorunlarla karşılaşıldığını bildirmeniz ve buna hep beraber çözüm yolları aramamızdır.

Bu gibi durumlarda mektuplar, mailler sayesinde ve kimi zamanda toplu tepki oluşturmayı amaçlamaktayız . Ve çocuklar ile ilgili bu durumları elimizden geldği kadar medyaya ulaştırma ve sesimizi duyurma çabasındayız.

Sorunlarla karşılaşan ve bize başvuran insanları onlara yardım sağlayacak avukat, psikolog, öğretmen, doktor gibi kişilere yönledirmeye ve bir şekilde ilgili kurumlarla bağlantı kurmaya çalışacağız.

Çıktığımız bu yolda sizlerden de destek bekleyerek büyük bir tepki oluşturabilirsek onların hala çocuk olduğunu hissetmelerini sağlayabiliriz.

ÇOCUK HAKLARI BİLDİRİSİ

Çocuk Hakları ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme:

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, tarihte en geniş kabul gören insan hakları belgesidir. 20 Kasım 1989 tarihinde onaylanan bu sözleşme sayesinde artık çocukların hakları yasalarca da tanınıyor. 20 Kasım günü tüm dünyada Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi 1990 yılında imzalamıştır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, nerede doğduklarına, kim olduklarına; cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlamaktadır.

Sözleşme bunları kapsamaktadır: yaşama hakkı; eksiksiz biçimde gelişme hakkı; zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı; aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma haklarıdır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, medeni, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki insan haklarını en geniş biçimde tanımlamaktadır. Bu sözleşmeye yön veren temel değerler şunlardır: ayrım gözetmeme; çocuğun yararının gözetilmesi; yaşama ve gelişme; katılımdır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, on sekiz yaşın altında olanları çocuk olarak tanımlayarak başlamaktadır. Sözleşmede ele alınan başlıca konular şunlardır:

•Ana–babanın rolü ve sorumluluğu; bunun ihmal edildiği durumlarda ise devletin rolü ve sorumluluğu;
•Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı;
•Yaşama ve gelişme hakkı;
•Sağlık hizmetlerine erişim hakkı;
•Eğitime erişim hakkı;
•İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı;
•Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı;
•İstismar ve ihmalden korunma hakkı;
•Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı;
•Ekonomik sömürüden korunma hakkı;
•İfade özgürlüğü hakkı;
•Düşünce özgürlüğü hakkı;
•Dernek kurma özgürlükleri hakkı;
•Çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakkı;
•Özel gereksinimleri olan çocukların hakları:
•Özürlü çocukların hakları.


Bilgi:  Bu bilgiler, T.C. Başbakanlık Internet Sitesinde cocuk.basbakanlik.gov.tr adresinde çocuk haklarıyla ilgili bölümde yer almaktadır.